Duálne vzdelávanie

študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (KR 11-12/2015) Poslucháči 3. ročníka denného a externého študijného odboru Kynológia, študijného programu „Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a v hipoterapii“Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa zúčastnili8. …

viac...