Samojed (2)

(KR 2/2015) V predchádzajúcom  vydaní Kynologickej revue sme si predstavili  vzhľad, dočítali sme sa o  histórii i využití plemena, ktoré si neustále získava obľubu kynologickej i laickej verejnosti.   SAMOJED: Energický a dávajúci energiu …

viac...

Samojed

(KR 1/2015) Samostatný a nezávislý, absolútne krásny, mnohonásobne využiteľný, ojedinelý a v psej ríši absolútne jedinečný, energický a dávajúci energiu – dnes rovnako ako pred tisícročiami. V tomto vydaní predstavíme povahu, vzhľad, povieme si niečo …

viac...